Şartlar & Koşullar

Son kullanıcı Sözleşmesi; Lisanslama, Kullanım Kuralları ve gizlilik belgesi

 

Bu web sitesinde satılan ürünler sadece iSGDATA markalı ve Ercan Bardakcı sorumluluğunda geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı yazılımlardır. 

 

 

1.       Satın alınan her bir lisans bir adet bilgisayarda kullanılır.

2.       Lisanslama işlemi kurulum yapılan bilgisayarın MAC adresine göre yapılmaktadır. Bu nedenle farklı MAC adresi kullanan cihazlarla yapılan internet bağlantıları PC değişmediği sürece ücretsiz aktifleştirilir.

3.       Program kurulan bilgisayarın MAC adresi, İşlemci iD, sabit sürücü iD, Bios iD vs. kimlik bilgileri bilgisayarın tespiti için kullanılmaktadır.

4.       Lisanslanan bilgisayarda lisans süresinde meydana gelen arıza, yeni bilgisayar alımı gibi durumlarında yeni bir bilgisayara lisans aktarımı yapılabilir.

5.       Lisans 3 kişilere devredilemez.

6.       Sanal bilgisayarlara yapılacak lisanslama taleplerini üretici reddetme hakkını saklı tutar. Satın alma öncesi bu hususta mutabakat sağlanmalıdır.

7.       Lisanslama sadece üretici tarafından yapılabilir. Lisanslama hakkı devredilmez.

8.       Belirli süre lisans kontrolü yapamayan yazılım bazı özelliklerini otomatik olarak kısıtlayabilir. Lisans kontrolü yapmasına kullanıcı engelleme yapamaz. Engellediği halde programının tüm fonksiyonlarını kullanamamakla ilgili hak talep edemez. Lisans kontrol periyodu internete bağlı iken son kullanımdan sonra 1 ay dır. Programın lisans kontrol periyodunu üretici değişen şartlara göre uzatıp kısaltmakta serbesttir.

9.       Kullanıcı verileri kendi bilgisayarında c:\\ISGDATASETUP klasöründe depolanmaktadır. Program veri tabanı yedeklerini de aynı klasör içinde almaktadır. Tüm eklenen resimler, taranan belgeler program içinden yazılan Word ve excel belgeleri dijital kimlikleri bozulmadan aynı klasörde arşivlenmektedir. Bu nedenle veri güvenliği açısından format öncesi veya dönem, dönem klasörün yedeğinin alınması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

10.   Üretici lisanslama kullandığı logaritmik yöntemi dilediği zaman değiştirir. Bu gibi durumlarda kullanıcılara ihtara gerek kalmaksızın yeniden kullanım için gerekli şifreleri gönderir.

11.   Üretici yazılımın daha verimli olarak çalışması için ilgili yönetmelikler çerçevesinde programda gerekli güncellemeleri kullanıcılara haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.

12.   Kullanıcının bir önceki sürümü kullanma hakkı saklıdır. Yazılımcı bu imkânı sürekli olarak açık tutacaktır. ( program ekle kaldır/önceki sürüm adımından )

13.   Programın verimli kullanımı ile ilgili videolar üretici ve dağıtım yüklenici tarafından yayınlanır.

14.   iSGDATA uzman ve doktor sürümlerinde veri tabanı lokasyonu kullanıcı Bilgisayarında tutulmaktadır.(İSGB sürümünde farklı lokasyonlar olabilir).

15.   Kullanıcı bilgileri kendi isteği ile 3 kişilerle paylaşabilmektedir. Tüm iSGDATA kullanıcıları dilerse başka iSGDATA kullanıcısı ile paylaşım yapabilir. Özellikle OSGB içi paylaşımlar sıklıkla yapılmaktadır. Bu konuda yaptığı paylaşımın sorumluluğu kendisine ait olacaktır.

16.   Üretici ve dağıtım yüklenicinin kullanıcı veri tabanına kullanıcı bilgisi haricinde müdahale etme şansı yoktur.

17.   Çeşitli nedenlerle veri tabanı bakımı vs. kullanıcı bilgisi dâhilinde verilere erişim sağlanması 3 kişilerle paylaşım hakkı doğurmaz.

18.   Veriler iSGDATA sunucularında muhafaza edilmediğinden verilerin farklı amaçla kullanılması ( İşletme ihtiyaçlarının belirlenerek pazarlama yapılması. Risk analizi bitim tarihlerinin servis edilmesi gibi ) gayri ahlaki davranışlara maruz kalma iSGDATA kullanıcıları için mümkün değildir. Bu konuda gerekli her türlü önlem alınmıştır.

 

 

19.   Müşteri Sorumlulukları

a.                  Program’ın çalıştırıldığı alt yapı (bilgisayar donanımı, işletim sistemi, ağ ve internet bağlantısı vb.) sorunları bu destek ve/veya hizmet kapsamında değildir.

b.                  Program’a kaydedilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesi müşteri ‘nin sorumluluğunda olup, veri kaybından iSGDATA sorumlu değildir.

c.                   Müşteri kendisine ait bilgisayar ve/veya işletim sistemi yazılımını ve donanım sisteminin birbiri ile uyumlu ve çalışır halde tutmaktan sorumludur. iSGDATA,  yazılımın üzerinde çalıştığı donanıma ve işletim sistemine ait sorunlardan sorumlu tutulamaz.

d.                  iSGDATA, müşteri ‘ye önereceği anti virüs ve güvenlik yazılımları konusunda sorumlu tutulamaz

e.                  Müşteri, Program’ı satın aldığında web Sitesi’nden ücretsiz indirebilecektir.

 

20.   Sorumluluk Sınırlaması

a.                  iSGDATA Yazılım, tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercilerilerin sistemleri ile kullanıcının bağlı olduğu bir kurum ( o kurumda da isgdata yazılımları aktif olarak çalışıyorsa ) dışında hiçbir sistem veya kurumla entegrasyon garantisi vermez. Gelecekte T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün web service lerinin aktivasyonu halinde bu web service lerine entegrasyon ile e-reçete sisteminin iş sağlığı ve güvenliği hekimlerine açılması halinde bu web servislerine entegrasyon garanti edilir.

b.                  Program’ın kullanmış olduğu veri tabanı müşteri ‘ye aittir. iSGDATA, program aracılığı ile oluşan veri tabanını sözleşme bitiminde şifresiz olarak teslim edeceğini taahhüt eder

c.                   iSGDATA, lisans bitiminden ve/veya sözleşme feshinden itibaren başlamak üzere ve 7 gün boyunca yazılıma herhangi bir kısıtlama yapmadan, müşteri ’nin yazılımı kullanmasına izin verir. Süre sonunda program müşteri kullanımına kapatılır.

 

21.   Garanti Ve iSGDATA Yazılım’ın Sorumluluklarının Sınırlanması

iSGDATA, ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir.

iSGDATA, bu yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

 

Bu satış işlemi ve sonrasında Tüketici kanunu mesafeli satışlar ile ilgili yönetmelik ve tebliğleri hükümleri tarafları bağlayıcıdır.

 

Satın alma işlemi sonrası lisansı aktif edilen her kullanıcı yukarıdaki hükümleri anlamış ve kabul etmiş sayılır.